Astrology in Kannada

Astrology Kannada

Astrology in Kannada

Astrology Kannada

||ಕಾಲಾಯತಸ್ಮೈ ನಮಃ||

ಶ್ರೀ ಕಾಲಚಕ್ರಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕೇಂದ್ರ

ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಂಡಿತ್ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಗುರೂಜೀ ವಂಶಪಾರಂಪರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಶಿವ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಧ್ಯೆ ಪರಿಣಿತರು.

ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಲುಕಿ, ಸಾವು-ನೋವು, ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಒಂದಾಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕಾಣದೆ ನೊಂದಿರುತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ಪಂಡಿತ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಗುರೂಜೀರವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಳಿಮಾತಾ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಅಘೋರಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸಾಲಬಾಧೆ, ವಶೀಕರಣ, ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಿಂದದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇತರ ಯಾವುದೇತರಹದ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ.

ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಾಣಿಗಳು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗೃಹಣಿಯರು ಮುಂತಾದವರು ಇವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯಜೀವನ ನಡುಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ-ನೀವು ಹಲವಾರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ನೊಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.

Astrology in Kannada

Astrology in Kannada

Pandith Nageshwara Rao ji could be a recommended forecaster having outstanding skills within the field of star divination in Astrology in Kannada and horoscope reading. He has worked in each space of people’s life and their downside areas to possess resolved each issue he has taken upon himself.

More than thousands of years in Indian tradition star divination Astrology in Kannada has been the respite for several folks throughout the time of problems. Well composed and well-trained astrologers like forecaster Sri Kalachakra Astro align their acumen with the universal power to supply terrific ends up in Human lives.

Forecaster Pandith Nageshwara Rao ji is one among the most effective Astrology in Kannada & psychic. He has robust Astrologer background and have resolved various Relationship and Family issues like Divorce, Court case through his Psychic ability and have stopped Breakups and Divorces mistreatment Vashikaran technique and Casting robust love spells for several folks. If you have got such relationship issues you'll approach astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji to induce your love back. He had been terribly practised and winning in Reuniting wanted ones by mistreatment all techniques that he has perfect through years

If anyone desires to possess concrete resolution for his monetary and business issues astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji will forged robust spells which will work to bring additional and more cash into life. He may be consulted for Lucky beano to induce steerage for wining. Some folks can have job downside resulting in instability and cash constraint, they'll consult star divination in Astrology in Kannada Pandith Nageshwara Rao Guruji, then undoubtedly, he can solve the matter together with his viable techniques.

Sometimes folks square measure downside for folks. Their own relatives and wanted one’s produce issues to others creating their life therefore miserable. Some folks can forge unhealthy spells and sorcery on others, be terribly dangerous and solely professional like astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji will facilitate in removing unhealthy luck and black art, sorcery removal and Negative Energy Removal etc. Once anyone suffers with negative spells and its result in their life endlessly matters may be complete by robust cash blessing methodology within which astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji could be a prime professional. Jealousy and curse square measure a chief cause for signboard negative energy in anybody’s life. If anyone is afflicted with the after effects of Jealousy and curse of anybody, these statuses may be cleared by astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji through applicable techniques and pujas.

Both Physical and Psychological upbeat is incredibly vital for all times, and physical malady halts one’s life in some ways. In such things Astrology in Kannada Pandith Nageshwara Rao Guruji can facilitate in obtaining eliminate health problems and issues through completely different healing strategies like pujas and positive energy.

Extreme remedy like disembodied spirit removal and negative energy removal is additionally dead by Astrology in Kannada Pandith Nageshwara Rao Guruji with at the most care and talent and he has robust expertise during this field.

Astrology in Kannada, Astrologer Pandith Nageshwara Rao Guruji conjointly performs every type of pujas like Lakshmi maa Puja, Kali Maa Puja, and Jai Hanuman Puja with robust positive power and energy. No matter is that the downside state of affairs forecaster Pandith Nageshwara Rao Guruji will be guaranteed to give a reliable resolution together with his robust expertise within the field of star divination and Psychic power.